Skip to main content

Bosa značenje

šta znači Bosa

Na latinici: Definicija i značenje reči Bosa (fr. bosse,od italijanske reči: bozza) grba, čvrga, kvrga; ispupčen vajarski rad izliven od gipsa; okrugle vajarske figure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu, u grupi).

Reč Bosa napisana unazad: bosa i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. боссе, итал. бозза) грба, чврга, кврга; испупчен вајарски рад изливен од гипса; округле вајарске фигуре које стоје саме (за разлику од оних које стоје на рељефу, у групи).

Slično: 
Boščaluk svadbeni dar mladin uvijen u bošču....
Bošča l. četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega; 2. platn...
Bošerija Nemci; nemačke nevaljalstvo ....
Boston l. igra karata slična vistu, sa četiri igrača, ili sa manjim brojem...
Bostan lubenice i dinje; vrt, bašta....
Bosokteriti podrugljivo: govoriti nemački, tj. nerazumljivo....
Sve reči na slovo b