Skip to main content

Bosaža značenje

šta znači Bosaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Bosaža (fr. bossage) arh. način otesavanja kamena, pri čemu su sastavci (fugne) jako ispupčeni a površina grubo otesana (latinski opus rusticum).

Reč Bosaža napisana unazad: bosaža i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. боссаге) арх. начин отесавања камена, при чему су саставци (фугне) јако испупчени а површина грубо отесана (лат. опус рустицум).

Slično: 
Boščaluk svadbeni dar mladin uvijen u bošču....
Bošča l. četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega; 2. platn...
Bošerija Nemci; nemačke nevaljalstvo ....
Boston l. igra karata slična vistu, sa četiri igrača, ili sa manjim brojem...
Bostan lubenice i dinje; vrt, bašta....
Bosokteriti podrugljivo: govoriti nemački, tj. nerazumljivo....
Sve reči na slovo b