Skip to main content

Bosirati značenje

šta znači Bosirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bosirati (latinski bossare) praviti plastične predmete od ilovače, voska, gipsa.

Reč Bosirati napisana unazad: itarisoB i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. боссаре) правити пластичне предмете од иловаче, воска, гипса.

Slično: 
Boščaluk svadbeni dar mladin uvijen u bošču....
Bošča l. četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega; 2. platn...
Bošerija Nemci; nemačke nevaljalstvo ....
Boston l. igra karata slična vistu, sa četiri igrača, ili sa manjim brojem...
Bostan lubenice i dinje; vrt, bašta....
Bosokteriti podrugljivo: govoriti nemački, tj. nerazumljivo....
Sve reči na slovo b