Skip to main content

Botanika

Šta znači Botanika


Botanika značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Botanika (od grčke reči: botanike) nauka o biljnom svetu, o biljkama i rastinju.

Reč Botanika napisana unazad: akinatob

Botanika se sastoji od 8 slova.

sta je Botanika

Slično:
Šta znači Botulizam ned. tro-vanje pokvarenom hranom, naročito pokvarenim mes...
Šta znači Botroilit min. kamen grozdasta oblika. ...
Šta znači Botriomikoza med. crven izraštaj na ruci ili nozi, velik kao zrno grašk...
Šta znači Botriokefalus zool. širokočlana trakulja, 2—8 m dugačka i sa 3—4 hiljade...
Šta znači Botriitičan grozdast, u obliku grozda; up. botriotičan. ...
Šta znači Botriiti pl. geol. okamenotine grozdasta oblika....