Skip to main content

Brankar značenje

šta znači Brankar

Na latinici: Definicija i značenje reči Brankar (fr. brancard, branche) nosila; rukunice (na kolima); brankar-kola teretna kola bez lotri.

Reč Brankar napisana unazad: raknarB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бранцард, бранцхе) носила; рукунице (на колима); бранкар-кола теретна кола без лотри.

Slično: 
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b