Skip to main content

Bregma značenje

šta znači Bregma

Na latinici: Definicija i značenje reči Bregma (od grčke reči: bregma)anatomija: srednji deo lubanje, teme.

Reč Bregma napisana unazad: amgerB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. брегма) анат. средњи део лубање, теме.

Slično: 
Breša voj. prolom, prodor ; fig. šteta, uštrb....
Breča kol. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada....
Brefotrofeum zavod za nahočad, zavod za ishranu i podizanje dece; up. brefotrofi...
Brefotrof nastojnik, upravnik bre-fotrofeuma...
Bretona vrsta ženskog ogrtača za kišu, nazvanog po francuskoj pokrajini Br...
Bretela uprta, remen, kaiš za nošenje tereta; voj. kosi položaj koji vezuje...
Sve reči na slovo b