Skip to main content

Brevijacija značenje

šta znači Brevijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Brevijacija (od latinske reči: breviatio) skraćivanje, skraćenje;isto znači i brevijatura.

Reč Brevijacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. бревиатио) скраћивање, скраћење; уп. бревијатура.


Breša voj. prolom, prodor ; fig. šteta, uštrb....
Breča kol. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada....
Brefotrofeum zavod za nahočad, zavod za ishranu i podizanje dece; up. brefotrofi...
Brefotrof nastojnik, upravnik bre-fotrofeuma...
Bretona vrsta ženskog ogrtača za kišu, nazvanog po francuskoj pokrajini Br...
Bretela uprta, remen, kaiš za nošenje tereta; voj. kosi položaj koji vezuje...
Sve reči na slovo b