Skip to main content

Brilaite značenje

šta znači Brilaite

Na latinici: Definicija i značenje reči Brilaite (ital. brillante) iuz. veoma vatreno, živahno, plahovito.

Reč Brilaite napisana unazad: etialirB i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. брилланте) иуз. веома ватрено, живахно, плаховито.

Slično: 
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b