Skip to main content

Brilaite značenje

šta znači Brilaite

Na latinici: Definicija i značenje reči Brilaite (ital. brillante) iuz. veoma vatreno, živahno, plahovito.

Reč Brilaite sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. брилланте) иуз. веома ватрено, живахно, плаховито.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b