Skip to main content

Briljantirati značenje

šta znači Briljantirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Briljantirati (fr. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti brilijante; ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem, naročito brilij aktima.

Reč Briljantirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. бриллантер) од дијаманата глачањем правити брилијанте; украсити (или: опточити) драгим камењем, нарочито брилиј актима.


Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Briologija bog. nauka o mahovina ma....
Sve reči na slovo b