Skip to main content

Bukskin

Šta znači Bukskin


Bukskin značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bukskin (eng. buckskin) „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za čakšire i sportska odela.

Reč Bukskin napisana unazad: nikskub

Bukskin se sastoji od 7 slova.

sta je Bukskin

Slično:
Šta znači Bukša novčana jedinica Jemena , četrdesete deo rijala....
Šta znači Bukcinator trubač; anat. obrazni mišić, mišić duvač....
Šta znači Bukskin „jelenska, jagnjeća koža", vrsta jake vunene tkanine za č...
Šta znači Buke pl. prozirna i laka tkanina od finog pamuka....
Šta znači Bukranije arh. ukrasi, naročito na dorskom frizu, u obliku golih lu...
Šta znači Bukolski poet. pastirski, seoski, u duhu ili u obliku pastirskog p...