Skip to main content

Burag značenje

šta znači Burag

Na latinici: Definicija i značenje reči Burag (od rumunske reči: buricu pupak) želudac životinje.

Reč Burag sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рум. бурицу пупак) желудац животиње.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b