Skip to main content

Burag

Šta znači Burag


Burag značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Burag (od rumunske reči: buricu pupak) želudac životinje.

Reč Burag napisana unazad: garub

Burag se sastoji od 5 slova.

sta je Burag

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....