Skip to main content

čarter značenje

šta znači čarter

Na latinici: Definicija i značenje reči čarter (eng. charter) povelja, isprana, dokument; ugovor; pravo, povlastice.

Reč čarter sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. цхартер) повеља, испрана, документ; уговор; право, повластице.


ćar dobit, zarada, korist....
čaršija 1. tržište, pijaca; 2. poslovni, trgovački deo grada; 3. trgovački ...
čaršav stolnjak, trpežnjak; plahta ....
čartisti pl. pristalice i po-bornici čartizma u Engleskoj....
čartirati povlastiti, povla-šćivati; mor. dati lađu pod zakup...
čartizam politički i socijalni pokret engleskih radnika protiv aristokratij...
Sve reči na slovo c