Skip to main content

Celularan značenje

šta znači Celularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Celularan (od latinske reči: cellularis) ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen od ćelija.

Reč Celularan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. целлуларис) ћелијски, у облику ћелија; ћелијат, снабдевен ћелијама, састављен од ћелија.


Celuloid veštačka plastične masa koja se trljanjem i presovanjem dobiva od ...
Celuloza hen. bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinja...
Celularna patologija med. pravac opšte patologije prema kome celokupna životne delatnost i...
Celularan ćelijski, u obliku ćelija; ćelijat, snabdeven ćelijama, sastavljen ...
Celofan veštačka plastične masa, tanka, prozirna, savitljiva i ne propušta v...
Celon hen. masa slična celuloidu, pravi se od celulozina aceta-ta, nije z...
Sve reči na slovo c