Skip to main content

ćemerli značenje

Šta znači ćemerli

Na latinici: Definicija i značenje reči ćemerli (pers.-tur. kemerli) sagrađeno na svod, svedeno.

Reč ćemerli napisana unazad: ilremeć

ćemerli se sastoji od 7 slova.

Šta je ćemerli

На Ћирилици: (перс.-тур. кемерли) саграђено на свод, сведено.

Slično: 
Cementirati izraditi sa cementom; fig. udariti jake temelje, raditi, uraditi ne...
Cementiranje 1. metalurgij-ski postupak po kome se jedan metal pokriva izvesnom ...
Cement 1. naročite vrsta krečnog prehe koji, ked se pokvasi, ime svojstvo ...
ćemerli sagrađeno na svod, svedeno....
ćemer 1. muški kožni pojas sa pregrada-ma za novac, potpaša; 2. bogato ukr...
ćemane violina....
Sve reči na slovo cj