Skip to main content

Centrosfera značenje

šta znači Centrosfera

Na latinici: Definicija i značenje reči Centrosfera (latinski centrum, od grčke reči: sphalra lopta) kol. centralno jezgro Zemlje (za razliku od litosfere, Zemljine kore).

Reč Centrosfera sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. центрум, грч. спхалра лопта) кол. централно језгро Земље (за разлику од литосфере, Земљине коре).


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c