Skip to main content

Ceroplastika značenje

Šta znači Ceroplastika

Na latinici: Definicija i značenje reči Ceroplastika (latinski sega, od grčke reči: plastike veština uobličavanja) v. keroplastika.

Reč Ceroplastika napisana unazad: akitsalporec

Ceroplastika se sastoji od 12 slova.

Šta je Ceroplastika

На Ћирилици: (лат. сега, грч. пластике вештина уобличавања) в. керопластика.

Slično: 
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c