Skip to main content

Cinerarijum značenje

šta znači Cinerarijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Cinerarijum (latinski cinerarium) sud u kome se čuva pepeo mrtvaca, urna.

Reč Cinerarijum sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. цинерариум) суд у коме се чува пепео мртваца, урна.


Cinofil ljubitelj pasa. ...
Cinoreksija pseća, neutoljiva glad....
Cinolisa med. pseće besnilo....
Cinografija opisivanje pasa. ...
Cinkografisati raditi pomoću cinkografije....
Cinkografija urezivanje slika ili slova u ploče cinka ....
Sve reči na slovo c