Skip to main content

Cinerarijum značenje

šta znači Cinerarijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Cinerarijum (latinski cinerarium) sud u kome se čuva pepeo mrtvaca, urna.

Reč Cinerarijum napisana unazad: cinerarijum i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. цинерариум) суд у коме се чува пепео мртваца, урна.

Slično: 
Cinofil ljubitelj pasa. ...
Cinoreksija pseća, neutoljiva glad....
Cinolisa med. pseće besnilo....
Cinografija opisivanje pasa. ...
Cinkografisati raditi pomoću cinkografije....
Cinkografija urezivanje slika ili slova u ploče cinka ....
Sve reči na slovo c