Skip to main content

Ciničan značenje

šta znači Ciničan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciničan drzak, bezobrazan, bestidan, bezočan; up. cinici.

Reč Ciničan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: дрзак, безобразан, бестидан, безочан; уп. циници.


Cinofil ljubitelj pasa. ...
Cinoreksija pseća, neutoljiva glad....
Cinolisa med. pseće besnilo....
Cinografija opisivanje pasa. ...
Cinkografisati raditi pomoću cinkografije....
Cinkografija urezivanje slika ili slova u ploče cinka ....
Sve reči na slovo c