Skip to main content

Cinici značenje

šta znači Cinici

Na latinici: Definicija i značenje reči Cinici fil. pristalice Sokratovog učenika Antistena (IV v. pre n.e.), koji su učili da su najveća dobra u životu odsustvo želja, autarkija i vrlina, sa naročitim nagla-šavanjem potrebe za što većom prirodno-šću; kod docnijih cinika ovo se učenje izvrglo u često potpuno zanemarivanje svih običaja i vrednosti, tako da se izraz cinizam može smatrati tipičnim za oz-naku ovakvog ponašanja (naziv po gimnaziji Kynosarges, u kojoj je Antisten poučavao).

Reč Cinici sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: фил. присталице Сократовог ученика Антистена (ИВ в. пре н.е.), који су учили да су највећа добра у животу одсуство жеља, аутаркија и врлина, са нарочитим нагла-шавањем потребе за што већом природно-шћу; код доцнијих циника ово се учење извргло у често потпуно занемаривање свих обичаја и вредности, тако да се израз цинизам може сматрати типичним за оз-наку оваквог понашања (назив по гимназији Кyносаргес, у којој је Антистен поучавао).


Cinofil ljubitelj pasa. ...
Cinoreksija pseća, neutoljiva glad....
Cinolisa med. pseće besnilo....
Cinografija opisivanje pasa. ...
Cinkografisati raditi pomoću cinkografije....
Cinkografija urezivanje slika ili slova u ploče cinka ....
Sve reči na slovo c