Skip to main content

Cinkove legure značenje

šta znači Cinkove legure

Na latinici: Definicija i značenje reči Cinkove legure slitine cinka sa drugim metalima, npr. sa bakrom (mesing), sa bakrom i niklom (novo srebro), sa kalajem (bronza), itd.

Reč Cinkove legure sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: слитине цинка са другим металима, нпр. са бакром (месинг), са бакром и никлом (ново сребро), са калајем (бронза), итд.


Cinofil ljubitelj pasa. ...
Cinoreksija pseća, neutoljiva glad....
Cinolisa med. pseće besnilo....
Cinografija opisivanje pasa. ...
Cinkografisati raditi pomoću cinkografije....
Cinkografija urezivanje slika ili slova u ploče cinka ....
Sve reči na slovo c