Skip to main content

Cinkove legure značenje

Šta znači Cinkove legure

Na latinici: Definicija i značenje reči Cinkove legure slitine cinka sa drugim metalima, npr. sa bakrom (mesing), sa bakrom i niklom (novo srebro), sa kalajem (bronza), itd.

Reč Cinkove legure napisana unazad: erugel evoknic

Cinkove legure se sastoji od 14 slova.

Šta je Cinkove legure

На Ћирилици: слитине цинка са другим металима, нпр. са бакром (месинг), са бакром и никлом (ново сребро), са калајем (бронза), итд.

Slično: 
Cinofil ljubitelj pasa. ...
Cinoreksija pseća, neutoljiva glad....
Cinolisa med. pseće besnilo....
Cinografija opisivanje pasa. ...
Cinkografisati raditi pomoću cinkografije....
Cinkografija urezivanje slika ili slova u ploče cinka ....
Sve reči na slovo c