Skip to main content

Civilist značenje

Šta znači Civilist

Na latinici: Definicija i značenje reči Civilist (latinski civis građanin) 1. građanin (za razliku od vojnika); 2. nastavnik građanskog (civilnog), naročito rimskog prava (za razliku od kanoniste i kriminaliste); 3. sudija koji sudi građanske sporove.

Reč Civilist napisana unazad: tsilivic

Civilist se sastoji od 8 slova.

Šta je Civilist

На Ћирилици: (лат. цивис грађанин) 1. грађанин (за разлику од војника); 2. наставник грађанског (цивилног), нарочито римског права (за разлику од канонисте и криминалисте); 3. судија који суди грађанске спорове.

Slično: 
Civefakcija upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u ...
Civis građanin; civis akademi-kus akademski građanin, student univerzite...
Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima....
Civilna služba građanska služba, služba u građanstvu....
Civilna lista partija u državnom budžetu koja se svake godine isplaćuje vladaocu ...
Civiliter mortuus prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako ...
Sve reči na slovo c