Skip to main content

Daktilograf

Šta znači Daktilograf


Daktilograf značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Daktilograf (od grčke reči: daktylos, grapho pišem) onaj koji piše na pisaćoj mašini.

Reč Daktilograf napisana unazad: fargolitkad

Daktilograf se sastoji od 11 slova.

sta je Daktilograf

Slično:
Šta znači Daktilotip pisaća mašina....
Šta znači Daktiloteka med. zavoj kojim se održava povređeni prst u pravom polož...
Šta znači Daktiloskopija metod prepoznavanja zločina-ca po individualno] razlici f...
Šta znači Daktilosimfiza sraslost prstiju na ruci ili nozi. ...
Šta znači Daktilonomija veština računanja na prste, računanje na prste....
Šta znači Daktilomantija proricanje iz prstiju. ...