Skip to main content

Datirati značenje

šta znači Datirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Datirati (fr. dater) stavljati na akt (ili: pismo i dr.) mesto, dan, mesec i godinu kad je pisano; poticati, imati svoj početak, trjati od.

Reč Datirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. датер) стављати на акт (или: писмо и др.) место, дан, месец и годину кад је писано; потицати, имати свој почетак, трјати од.


Dati Glagol dati označava radnju pružanja ili uručivanja. Primeri za glagol...
Daturin hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule....
Datum ut supra na menicama: mesto, dan i godina kao gore....
Datum ut retro na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na prednjoj s...
Datula urma....
Dato menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja....
Sve reči na slovo d