Skip to main content

Datirati

Šta znači Datirati


Datirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Datirati (od francuske reči: dater) stavljati na akt (ili: pismo i dr.) mesto, dan, mesec i godinu kad je pisano; poticati, imati svoj početak, trjati od.

Reč Datirati napisana unazad: itaritad

Datirati se sastoji od 8 slova.

sta je Datirati

Slično:
Šta znači Daturin hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule....
Šta znači Datum ut supra na menicama: mesto, dan i godina kao gore....
Šta znači Datum ut retro na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na ...
Šta znači Dato menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja....
Šta znači Dato trg. danas, od danas, od dana potpisa ....