Skip to main content

Datirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. dater) stavljati na akt (ili: pismo i dr.) mesto, dan, mesec i godinu kad je pisano; poticati, imati svoj početak, trjati od.

Reč Datirati napisana unazad: itaritad i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. датер) стављати на акт (или: писмо и др.) место, дан, месец и годину кад је писано; потицати, имати свој почетак, трјати од.

Slično: 
Daturin hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule....
Datum ut supra na menicama: mesto, dan i godina kao gore....
Datum ut retro na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na prednjoj s...
Datula urma....
Dato menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja....
Dato trg. danas, od danas, od dana potpisa ....
Sve reči na slovo dZnačenje Sta znači