Skip to main content

Datum značenje

šta znači Datum

Na latinici: Definicija i značenje reči Datum (latinski datum, dare, dati) podatak o vremenu, mestu, danu i mesecu (na aktima, pismima itd.).

Reč Datum sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. датум, даре, дати) податак о времену, месту, дану и месецу (на актима, писмима итд.).


Dati Glagol dati označava radnju pružanja ili uručivanja. Primeri za glagol...
Daturin hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule....
Datum ut supra na menicama: mesto, dan i godina kao gore....
Datum ut retro na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na prednjoj s...
Datula urma....
Dato menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja....
  • 2021-04-20 18:07:52

    Amina

    Superr

Sve reči na slovo d