Skip to main content

Datum značenje

Šta znači Datum


Datum

latinica:

Definicija i značenje reči Datum (latinski datum, dare, dati) podatak o vremenu, mestu, danu i mesecu (na aktima, pismima itd.).

Reč Datum napisana unazad: mutad

Datum se sastoji od 5 slova.

sta je Datum

Slično:
Daturin hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule....
Datum ut supra na menicama: mesto, dan i godina kao gore....
Datum ut retro na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na ...
Datula urma....
Dato menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja....
Dato trg. danas, od danas, od dana potpisa ....
Sve reči na slovo D