Skip to main content

Degradacija značenje

Šta znači Degradacija


Degradacija

latinica:

Definicija i značenje reči Degradacija (od latinske reči: degradatio) poniženje, vraćanje sa višeg položaja na niži po kazni (naročito u vojsci i kod sveštenstva); lišavanje čina i zvanja; svođenje na niže stanje razvoja; fizika: svođenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije)

Reč Degradacija napisana unazad: ajicadarged

Degradacija se sastoji od 11 slova.

sta je Degradacija

Slično:
Šta znači Degutirati l. ogaditi , odvratiti nekoga od nečega, pokvariti nekome ...
Šta znači Degustirati okusiti, okušati, oprobati; samo površno dodirnuti, npr. j...
Šta znači Degustacija kušanje, probanje; degustacija vina određivanje ukusa, mir...
Šta znači Degustator lice koje proba pića....
Šta znači Degu odvratnost, gađenje, gnušanje; nemanje volje za jelo, nevo...
Šta znači Degrosirati doterati, ugladiti, utanjiti ....