Skip to main content

Delegirati značenje

Šta znači Delegirati


Delegirati

latinica:

Definicija i značenje reči Delegirati (latinski delegare) odrediti, poslati, izaslati; ovlastiti, opunomoćiti; preneti na koga (pravo, dug itd.).

Reč Delegirati napisana unazad: itarigeled

Delegirati se sastoji od 10 slova.

sta je Delegirati

Slično:
Šta znači Delfis med. materica....
Šta znači Delfin morska životinja, slična kitu, kojoj se pripisuje odanost ...
Šta znači Delfi čuveno proročište Apolonovo u Fokidi, na podnožju Par-nasa...
Šta znači Deluvij(um) geol. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem pren...
Šta znači Deltoideus med. delti sličan mišić gornjeg dela ruke....
Šta znači Deltoidan u obliku delte, trougaon....