Skip to main content

Delikatan značenje

šta znači Delikatan

Na latinici: Definicija i značenje reči Delikatan (latinski delicatus) nežan, ljubak, mio; fin, lep, ukusan; veoma obazriv, pažljiv, osetljiv; koji treba pažljivo raditi; tugaljiv, škakljiv, težak, neprijatan (npr. položaj, stvar).

Reč Delikatan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. делицатус) нежан, љубак, мио; фин, леп, укусан; веома обазрив, пажљив, осетљив; који треба пажљиво радити; тугаљив, шкакљив, тежак, непријатан (нпр. положај, ствар).


Delfis med. materica....
Delfin morska životinja, slična kitu, kojoj se pripisuje odanost ljudima i ...
Delfi čuveno proročište Apolonovo u Fokidi, na podnožju Par-nasa....
Deluvij(um) geol. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem prenose sa vi...
Deltoideus med. delti sličan mišić gornjeg dela ruke....
Deltoidan u obliku delte, trougaon....
Sve reči na slovo d