Skip to main content

Delikatan

Šta znači Delikatan


Delikatan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Delikatan (latinski delicatus) nežan, ljubak, mio; fin, lep, ukusan; veoma obazriv, pažljiv, osetljiv; koji treba pažljivo raditi; tugaljiv, škakljiv, težak, neprijatan (npr. položaj, stvar).

Reč Delikatan napisana unazad: natakiled

Delikatan se sastoji od 9 slova.

sta je Delikatan

Slično:
Šta znači Delfis med. materica....
Šta znači Delfin morska životinja, slična kitu, kojoj se pripisuje odanost ...
Šta znači Delfi čuveno proročište Apolonovo u Fokidi, na podnožju Par-nasa...
Šta znači Deluvij(um) geol. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem pren...
Šta znači Deltoideus med. delti sličan mišić gornjeg dela ruke....
Šta znači Deltoidan u obliku delte, trougaon....