Skip to main content

Denuncirati značenje

šta znači Denuncirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Denuncirati (latinski denuntiare) dostaviti sudu, potkazati, prokazati, optužiti.

Reč Denuncirati napisana unazad: itaricnuneD i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. денунтиаре) доставити суду, потказати, проказати, оптужити.

Slično: 
Denlasirati premestiti, ukloniti, sa svog mesta, promeniti mesto, smeniti nekoga...
Denunpijacija dostavljanje vlasti nekog kažnjivog dela, potkazivanje, prokazivanj...
Denuvcijat dostavljenik, potkazanik, optuženi....
Denuncijant dostavljač, potkazivač, prokazivač, tužitelj....
Denudacija otkrivanje, ogolićenje; odvajanje kostiju od mesa; kol. zajednička d...
Dentura zubi, zubalo, stanje u kome se zubi nalaze kod nekoga....
Sve reči na slovo d