Skip to main content

Denuncirati značenje

Šta znači Denuncirati


Denuncirati

latinica:

Definicija i značenje reči Denuncirati (latinski denuntiare) dostaviti sudu, potkazati, prokazati, optužiti.

Reč Denuncirati napisana unazad: itaricnuned

Denuncirati se sastoji od 11 slova.

sta je Denuncirati

Slično:
Šta znači Denlasirati premestiti, ukloniti, sa svog mesta, promeniti mesto, smen...
Šta znači Denunpijacija dostavljanje vlasti nekog kažnjivog dela, potkazivanje, p...
Šta znači Denuvcijat dostavljenik, potkazanik, optuženi....
Šta znači Denuncijant dostavljač, potkazivač, prokazivač, tužitelj....
Šta znači Denudacija otkrivanje, ogolićenje; odvajanje kostiju od mesa; kol. za...
Šta znači Dentura zubi, zubalo, stanje u kome se zubi nalaze kod nekoga....