Skip to main content

Denuncirati značenje

šta znači Denuncirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Denuncirati (latinski denuntiare) dostaviti sudu, potkazati, prokazati, optužiti.

Reč Denuncirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. денунтиаре) доставити суду, потказати, проказати, оптужити.


Denlasirati premestiti, ukloniti, sa svog mesta, promeniti mesto, smeniti nekoga...
Denunpijacija dostavljanje vlasti nekog kažnjivog dela, potkazivanje, prokazivanj...
Denuvcijat dostavljenik, potkazanik, optuženi....
Denuncijant dostavljač, potkazivač, prokazivač, tužitelj....
Denudacija otkrivanje, ogolićenje; odvajanje kostiju od mesa; kol. zajednička d...
Dentura zubi, zubalo, stanje u kome se zubi nalaze kod nekoga....
Sve reči na slovo d