Skip to main content

Derivat značenje

Šta znači Derivat


Derivat

latinica:

Definicija i značenje reči Derivat (latinski derivare, derivatum) gramatika: v. derivatumetnost:

Reč Derivat napisana unazad: tavired

Derivat se sastoji od 7 slova.

sta je Derivat

Slično:
Šta znači Derutirati skrenuti nekoga s pravoga puta, zavesti, smesti, zbuniti, ...
Šta znači Derut nered, propast; voj. bežanje u neredu razbijene vojske, ra...
Šta znači Dert tuga, žalost, jad, briga, bol....
Šta znači Derospazmus med. grč u vratu....
Šta znači Derogirati krnjiti, okrnjiva-ti, zakidati, zakinuti, oduzimati, smanj...
Šta znači Derogacija krnjenje, okrnjivanje, zahidanje, oduzimanje, zakinuće, sm...