Skip to main content

Derivat značenje

šta znači Derivat

Na latinici: Definicija i značenje reči Derivat (latinski derivare, derivatum)gramatika: v. derivatum.

Reč Derivat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. дериваре, дериватум) грам. в. дериватум.


Derutirati skrenuti nekoga s pravoga puta, zavesti, smesti, zbuniti, pobrkati ...
Derut nered, propast; voj. bežanje u neredu razbijene vojske, rasulo....
Dert tuga, žalost, jad, briga, bol....
Derospazmus med. grč u vratu....
Derogirati krnjiti, okrnjiva-ti, zakidati, zakinuti, oduzimati, smanjiti, povr...
Derogacija krnjenje, okrnjivanje, zahidanje, oduzimanje, zakinuće, smanjenje, o...
Sve reči na slovo d