Skip to main content

Detalj značenje

Šta znači Detalj


Detalj

latinica:

Definicija i značenje reči Detalj (od francuske reči: detail) pojedinost, podrobnost, sitnica; opširno pričanje (ili: opisivanje, izlaganje) nabrajanje do sitnica; an detaj (od francuske reči: en detail) trgovina: prodaja namalo, nasitno, na parče, na komad.

Reč Detalj napisana unazad: jlated

Detalj se sastoji od 6 slova.

sta je Detalj

Slično:
Šta znači Detur kopija prav. prilaže se prepis rasprave. ...
Šta znači Detumescirati med. splašnjavati, prestati da otiče, popustiti . detur n...
Šta znači Detumescencija med. splašnjavanje, popuštanje oticanja....
Šta znači Detruzorij(um) med. hirurška sprava za potiskivan* tela koja se zadrže u ...
Šta znači Detronizirati lišiti prestola, svrgnuti s prestola. ...
Šta znači Detronizacija lišavanje prestola, svrgavanje s prestola....