Skip to main content

Deterdžent

Šta znači Deterdžent


Deterdžent značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Deterdžent (latinski detergere, eng. detergent očistiti) hemijsko sredstvo (prašak, tečnost i dr.) za čišćenje i pranje raznih predmeta (rublja, posuđa i dr.).

Reč Deterdžent napisana unazad: tneždreted

Deterdžent se sastoji od 10 slova.

sta je Deterdžent

Slično:
Šta znači Detur kopija prav. prilaže se prepis rasprave. ...
Šta znači Detumescirati med. splašnjavati, prestati da otiče, popustiti . detur n...
Šta znači Detumescencija med. splašnjavanje, popuštanje oticanja....
Šta znači Detruzorij(um) med. hirurška sprava za potiskivan* tela koja se zadrže u ...
Šta znači Detronizirati lišiti prestola, svrgnuti s prestola. ...
Šta znači Detronizacija lišavanje prestola, svrgavanje s prestola....