Skip to main content

Digresija značenje

šta znači Digresija

Na latinici: Definicija i značenje reči Digresija (latinski digressio) odstupanje, udaljavanje od predmeta (npr. u govoru);astronomija: najveće istočno ili zapadno udaljenje unutrašnjih planeta (Merkura, Venere) od Sunca.

Reč Digresija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. дигрессио) одступање, удаљавање од предмета (нпр. у говору); астр. највеће источно или западно удаљење унутрашњих планета (Меркура, Венере) од Сунца.


Digredirati odstupati, udalja-vati se od predmeta ....
Digram dva slova koja se čitaju kao jedan glas ....
Dignitet dostojanstvo, ugled; dostojanstvenost; visoko zvanje....
Dignitar nosilac visokog zvanja, velikodostojnik....
Diglota knjiga napisana na dva jezika; biglota. ...
Digitata pl. zool. životinje sa prstima, tj. sisari koji imaju slobodne prste...
Sve reči na slovo d