Skip to main content

Digresija

Šta znači Digresija


Digresija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Digresija (latinski digressio) odstupanje, udaljavanje od predmeta (npr. u govoru); astronomija: najveće istočno ili zapadno udaljenje unutrašnjih planeta (Merkura, Venere) od Sunca.

Reč Digresija napisana unazad: ajisergid

Digresija se sastoji od 9 slova.

sta je Digresija

Slično:
Šta znači Digredirati odstupati, udalja-vati se od predmeta ....
Šta znači Digram dva slova koja se čitaju kao jedan glas ....
Šta znači Dignitet dostojanstvo, ugled; dostojanstvenost; visoko zvanje....
Šta znači Dignitar nosilac visokog zvanja, velikodostojnik....
Šta znači Diglota knjiga napisana na dva jezika; biglota. ...
Šta znači Digitata pl. zool. životinje sa prstima, tj. sisari koji imaju slob...