Skip to main content

Dikcija značenje

šta znači Dikcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dikcija (latinski dictio) jezik ili stil jednog pisca; način izražavanja, izražavanje.

Reč Dikcija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. дицтио) језик или стил једног писца; начин изражавања, изражавање.


Dikcioner rečnik koji ne sadrži samo pojedine reči nego i frazeologiju jednog...
Dikcija jezik ili stil jednog pisca; način izražavanja, izražavanje....
Diktus imenovani pomenuti, napred pomenuti....
Diktum faktum rečeno-- učinjeno, kako je rečeno onako se i desilo....
Diktum de omni et nulo log. osnovno pravilo zaključivanja: što važi za sve, važi i za neke ...
Diktum izreka, poslovica, mesto iz nekog dela. ...
Sve reči na slovo d