Skip to main content

Diktus značenje

šta znači Diktus

Na latinici: Definicija i značenje reči Diktus (latinski dicere reći, kazivati, dictus) imenovani pomenuti, napred pomenuti.

Reč Diktus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. дицере рећи, казивати, дицтус) именовани поменути, напред поменути.


Dikcioner rečnik koji ne sadrži samo pojedine reči nego i frazeologiju jednog...
Dikcija jezik ili stil jednog pisca; način izražavanja, izražavanje....
Diktus imenovani pomenuti, napred pomenuti....
Diktum faktum rečeno-- učinjeno, kako je rečeno onako se i desilo....
Diktum de omni et nulo log. osnovno pravilo zaključivanja: što važi za sve, važi i za neke ...
Diktum izreka, poslovica, mesto iz nekog dela. ...
Sve reči na slovo d