Skip to main content

Dimenzija značenje

šta znači Dimenzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dimenzija (latinski di-metiri izmeriti, dimensio) merenje, prostranstvo, pružanje; zamišljene prave linije pomoću kojih se prostranstvo nekog tela i njegovih granica (površine, linije), ili nekog dela prostora koji predstavljamo kao prazan, mogu određivati i meriti. Da bismo to mogli odrediti, potrebne su nam tri dimenzije, tri prave koje se seku pod pravim uglom: dužina, širina i visina (ili dubina). Telo ima tri dimenzije, ono je trodimen-zijalno, površina dve, a linija jednu dimenziju. Po teoriji relativiteta četvrta dimenzija je „vreme";isto znači i koordinatni sistem.

Reč Dimenzija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ди-метири измерити, дименсио) мерење, пространство, пружање; замишљене праве линије помоћу којих се пространство неког тела и његових граница (површине, линије), или неког дела простора који представљамо као празан, могу одређивати и мерити. Да бисмо то могли одредити, потребне су нам три димензије, три праве које се секу под правим углом: дужина, ширина и висина (или дубина). Тело има три димензије, оно је тродимен-зијално, површина две, а линија једну димензију. По теорији релативитета четврта димензија је „време"; уп. координатни систем.


Dimorfizam dvoobličnost; biol. javljanje jedinki iste vrste u dva različita o...
Dimorfan koji ima dva oblika, dvoobličan; dimorfne biljke bil>ke čiji se cve...
Dimitirati otpustiti, isterati iz službe; zahvaliti se, dati ostavku, odstupiti...
Dimisorij(um) akt o otpuštanju, smenjivanju. ...
Dimiskija sablja kovana u Damasku, u srednjem veku....
Dimisionar onaj koji daje ostavku na zvanje ili položaj....
Sve reči na slovo d