Skip to main content

Dimenzija značenje

Šta znači Dimenzija


Dimenzija

latinica:

Definicija i značenje reči Dimenzija (latinski dimetiri izmeriti, dimensio) merenje, prostranstvo, pružanje; zamišljene prave linije pomoću kojih se prostranstvo nekog tela i njegovih granica (površine, linije), ili nekog dela prostora koji predstavljamo kao prazan, mogu određivati i meriti. Da bismo to mogli odrediti, potrebne su nam tri dimenzije, tri prave koje se seku pod pravim uglom: dužina, širina i visina (ili dubina). Telo ima tri dimenzije, ono je trodimenzijalno, površina dve, a linija jednu dimenziju. Po teoriji relativiteta četvrta dimenzija je „vreme"; isto znači i koordinatni sistem.

Reč Dimenzija napisana unazad: ajiznemid

Dimenzija se sastoji od 9 slova.

sta je Dimenzija

Slično:
Šta znači Dimorfizam dvoobličnost; biol. javljanje jedinki iste vrste u dva ra...
Šta znači Dimorfan koji ima dva oblika, dvoobličan; dimorfne biljke bil>ke či...
Šta znači Dimitirati otpustiti, isterati iz službe; zahvaliti se, dati ostavku,...
Šta znači Dimisorij(um) akt o otpuštanju, smenjivanju. ...
Šta znači Dimiskija sablja kovana u Damasku, u srednjem veku....
Šta znači Dimisionar onaj koji daje ostavku na zvanje ili položaj....