Skip to main content

Dio

Šta znači Dio


Dio značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dio (od italijanske reči: Dio, latinski deus) bog; per Dio! (tal. reg Dio) zaboga, pobogu!

Reč Dio napisana unazad: oid

Dio se sastoji od 3 slova.

sta je Dio

Slično:
Šta znači Diofiziti pl. pristalice hrišćanske sekte koja je smatrala da su u ...
Šta znači Dioteleti pl. teol. pristalice učenja o dve prirode i dve volje u Is...
Šta znači Diostoza med. pomeranje kostiju. ...
Šta znači Diosmoza fiz. v. osmoza. ...
Šta znači Dioskuri mit. grčki polubogovi Kastor i Polideuk , blizanci; fig. ...
Šta znači Diortotičan koji ispravlja, koji služi za ispravljanje ....