Skip to main content

Dio značenje

šta znači Dio

Na latinici: Definicija i značenje reči Dio (ital. Dio, latinski deus) bog; per Dio! (tal. reg Dio) zaboga, pobogu!

Reč Dio sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (итал. Дио, лат. деус) бог; пер Дио! (тал. рег Дио) забога, побогу!


Diofiziti pl. pristalice hrišćanske sekte koja je smatrala da su u Hristu bil...
Dioteleti pl. teol. pristalice učenja o dve prirode i dve volje u Isusu Hrist...
Diostoza med. pomeranje kostiju. ...
Diosmoza fiz. v. osmoza. ...
Dioskuri mit. grčki polubogovi Kastor i Polideuk , blizanci; fig. nerazdvojn...
Diortotičan koji ispravlja, koji služi za ispravljanje ....
Sve reči na slovo d