Skip to main content

Diplomirani značenje

šta znači Diplomirani

Na latinici: Definicija i značenje reči Diplomirani Diplomirani označava osobu koja je uspešno odbranila svoj diplomski rad (diplomirani inženjer). Primer za diplomirani: Do sada si mogao biti sudac, a ne poručnik koji jedva krpi kraj s krajem udiplomatika:

Reč Diplomirani sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: Дипломирани означава особу која је успешно одбранила свој дипломски рад (дипломирани инжењер). Пример за дипломирани: До сада си могао бити судац, а не поручник који једва крпи крај с крајем у дипл.


Diplomirani Diplomirani označava osobu koja je uspešno odbranila svoj diplomski ra...
Diptoton gram. reč koja ima samo dva padeža....
Diptihon dvostruko presavijeno) dvostruka tabla na sklapanje; kod starih naro...
Dipteros apx. hram ograđen sa dva reda stubova; dipteralni hram, dipteron...
Dipterologija zool. nauka o dvokrilcima. ...
Diptera pl. zool. dvokrilci, insekti sa dva neobrasla krila ....
Sve reči na slovo d