Skip to main content

Direktor značenje

Šta znači Direktor


Direktor

latinica:

Definicija i značenje reči Direktor (od latinske reči: director) upravitelj, upravnik, rukovodilac; v. dirigent

Reč Direktor napisana unazad: rotkerid

Direktor se sastoji od 8 slova.

sta je Direktor

Slično:
Šta znači Dirham novčana jedinica Abu Dabia i Maroka....
Šta znači Dirupcija probijanje, proboj, prolamanje....
Šta znači Dirita muz. tonska skala; ala dirita po tonskoj skali, tj. post...
Šta znači Dirinpiti mučiti se, raditi težak posao bez odmora....
Šta znači Dirimirati rastaviti, razve-sti, ukinuti, poništiti....
Šta znači Dirimencije prav. razlozi za razvod braka, prepreke za brak....