Skip to main content

Dirigent značenje

šta znači Dirigent

Na latinici: Definicija i značenje reči Dirigent (latinski dirigens) upravljač, upravnik, rukovodilac, rukovalac; muz. onaj koji upravlja izvođenjem muzičkog dela; u pomorskom pravu: poslovođa parobrodskog društva

Reč Dirigent sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. диригенс) управљач, управник, руководилац, руковалац; муз. онај који управља извођењем музичког дела; у поморском праву: пословођа паробродског друштва


Dirham novčana jedinica Abu Dabia i Maroka....
Dirupcija probijanje, proboj, prolamanje....
Dirita muz. tonska skala; ala dirita po tonskoj skali, tj. postepeno od j...
Dirinpiti mučiti se, raditi težak posao bez odmora....
Dirimirati rastaviti, razve-sti, ukinuti, poništiti....
Dirimencije prav. razlozi za razvod braka, prepreke za brak....
Sve reči na slovo d