Skip to main content

Dirigent značenje

Šta znači Dirigent


Dirigent

latinica:

Definicija i značenje reči Dirigent (latinski dirigens) upravljač, upravnik, rukovodilac, rukovalac; muz. onaj koji upravlja izvođenjem muzičkog dela; u pomorskom pravu: poslovođa parobrodskog društva

Reč Dirigent napisana unazad: tnegirid

Dirigent se sastoji od 8 slova.

sta je Dirigent

Slično:
Šta znači Dirham novčana jedinica Abu Dabia i Maroka....
Šta znači Dirupcija probijanje, proboj, prolamanje....
Šta znači Dirita muz. tonska skala; ala dirita po tonskoj skali, tj. post...
Šta znači Dirinpiti mučiti se, raditi težak posao bez odmora....
Šta znači Dirimirati rastaviti, razve-sti, ukinuti, poništiti....
Šta znači Dirimencije prav. razlozi za razvod braka, prepreke za brak....