Skip to main content

Div

Šta znači Div


Div značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Div (pere. diw, zao duh, đavo, od turske reči: dei) mitološko biće: gorostas, gigant, oličenje jakosti i snage.

Reč Div napisana unazad: vid

Div se sastoji od 3 slova.

sta je Div

Slično:
Šta znači Divni hem. nezasićenu ugljovodonici koji u svojim molekulima sadr...
Šta znači Divus božanski, nebeski....
Šta znači Divulzija kidanje, raski-danje, rastrzanje....
Šta znači Divulzivan rastrzan, raskidan, koji kida, rastrže, raskida....
Šta znači Divulgirati razglasiti, ra-strubiti, izneti na velika zvona. ...
Šta znači Divulgacija iznošenje na velika zvona, razglašavanje, raznošenje, ras...