Skip to main content

Divan značenje

šta znači Divan

Na latinici: Definicija i značenje reči Divan (pere. diwan,od turske reči: divan) turski državni savet; tajni savet bivših sultana; carinarnica; popis poreskih obvezni-ka; istočnjačke sofa s jastucima (za sedenje i spavanje); literatura: zbirka spisa ili članaka, naročito pesama (npr. Geteov: „Zapadno-istočnjački divan").

Reč Divan sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. диwан, тур. диван) турски државни савет; тајни савет бивших султана; царинарница; попис пореских обвезни-ка; источњачке софа с јастуцима (за седење и спавање); лит. збирка списа или чланака, нарочито песама (нпр. Гетеов: „Западно-источњачки диван").


Divčibare Odmaralište u Srbiji....
Divni hem. nezasićenu ugljovodonici koji u svojim molekulima sadrže dve dvo...
Divus božanski, nebeski....
Divulzija kidanje, raski-danje, rastrzanje....
Divulzivan rastrzan, raskidan, koji kida, rastrže, raskida....
Divulgirati razglasiti, ra-strubiti, izneti na velika zvona. ...
Sve reči na slovo d