Skip to main content

Divan

Šta znači Divan


Divan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Divan (pere. diwan, od turske reči: divan) turski državni savet; tajni savet bivših sultana; carinarnica; popis poreskih obveznika; istočnjačke sofa s jastucima (za sedenje i spavanje); literatura: zbirka spisa ili članaka, naročito pesama (npr. Geteov: „Zapadnoistočnjački divan").

Reč Divan napisana unazad: navid

Divan se sastoji od 5 slova.

sta je Divan

Slično:
Šta znači Divni hem. nezasićenu ugljovodonici koji u svojim molekulima sadr...
Šta znači Divus božanski, nebeski....
Šta znači Divulzija kidanje, raski-danje, rastrzanje....
Šta znači Divulzivan rastrzan, raskidan, koji kida, rastrže, raskida....
Šta znači Divulgirati razglasiti, ra-strubiti, izneti na velika zvona. ...
Šta znači Divulgacija iznošenje na velika zvona, razglašavanje, raznošenje, ras...