Skip to main content

đakon značenje

Šta znači đakon


đakon

latinica:

Definicija i značenje reči đakon (od grčke reči: diakonos sluga) upravnik opštinskih dobara i staralac sirotinje i bolesnika u najranije hrišćanske doba; docnije: crkveni sluga i pomoćnik pri bogosluženju; najniži, početni sveštenički čin u pravoslavno] crkvi (ne može sam obavljati bogosluženja, već samo pomaže svešteniku), pomoćni sveštenik.

Reč đakon napisana unazad: nokađ

đakon se sastoji od 5 slova.

sta je đakon

Slično:
đakonisati obavljati posao đakona; obavljati oko oltara posao pomoćno...
đakonisa s *.užitel>ica crkve; u najstarijoj hrišćanskoj crkvi, sve...
đakonikon u pravoslavno j crkvi: kratka molitva koju čita ili peva...
đakonik u pravoslavno] crkvi; sasudohranilnica, udubl>enje u zidu ...
đakonija delokrug jednog đakona; pomoć, potpora; posluženje , poslas...
đakonat čin, zvanje, dostojanstvo i stan nemoćnog sveštenika, đak...
Sve reči na slovo dj