Skip to main content

đakonikon značenje

Šta znači đakonikon

Na latinici: Definicija i značenje reči đakonikon (od grčke reči: diakonos, od latinske reči: diaconicum) u pravoslavno j crkvi: kratka molitva koju čita ili peva đakon

Reč đakonikon napisana unazad: nokinokađ

đakonikon se sastoji od 9 slova.

Šta je đakonikon

На Ћирилици: (грч. диаконос, нлат. диацоницум) у православно ј цркви: кратка молитва коју чита или пева ђакон

Slično: 
Sve reči na slovo