Skip to main content

đakonisa značenje

Šta znači đakonisa


đakonisa

latinica:

Definicija i značenje reči đakonisa (od grčke reči: diakonos) s *.užiteljica crkve; u najstarijoj hrišćanskoj crkvi, sve do VI veka: starija žena koja se starala o sirotinji, negovala bolesnike i vodila nadzor nad ženskim članovima crkvene opštine; danas, u evangelističkoj crkvi: bolničarka, naročito obrazovana za taj poziv; u manastirima: sestra koja služi oko oltara.

Reč đakonisa napisana unazad: asinokađ

đakonisa se sastoji od 8 slova.

sta je đakonisa

Slično:
đakonisati obavljati posao đakona; obavljati oko oltara posao pomoćno...
đakonisa s *.užitel>ica crkve; u najstarijoj hrišćanskoj crkvi, sve...
đakonikon u pravoslavno j crkvi: kratka molitva koju čita ili peva...
đakonik u pravoslavno] crkvi; sasudohranilnica, udubl>enje u zidu ...
đakonija delokrug jednog đakona; pomoć, potpora; posluženje , poslas...
đakonat čin, zvanje, dostojanstvo i stan nemoćnog sveštenika, đak...
Sve reči na slovo dj