Skip to main content

đeisija značenje

šta znači đeisija

Na latinici: Definicija i značenje reči đeisija (tur. giysi od giymek obući) odelo, košulja, preobuka.

Reč đeisija napisana unazad: đeisija i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. гиyси од гиyмек обући) одело, кошуља, преобука.

Slično: 
Sve reči na slovo d