Skip to main content

đenaza značenje

Šta znači đenaza

Na latinici: Definicija i značenje reči đenaza (arap.) molitva za umrlog kod muslimana; dženaza.

Reč đenaza napisana unazad: azaneđ

đenaza se sastoji od 6 slova.

Šta je đenaza

На Ћирилици: (арап.) молитва за умрлог код муслимана; дженаза.

Slično: 
Sve reči na slovo