Skip to main content

đenaza značenje

Šta znači đenaza


đenaza

latinica:

Definicija i značenje reči đenaza (od arapske reči:) molitva za umrlog kod muslimana; dženaza.

Reč đenaza napisana unazad: azaneđ

đenaza se sastoji od 6 slova.

sta je đenaza

Slično:
đenjuška ruski bakarni novac od pola kopejke....
đenerozo muz. plemenito, u plemenitom zanosu...
đeneral voj. v. general. ...
đene opet, i opet; đene-đene prilično, tako-tako. ...
đenaza molitva za umrlog kod muslimana; dženaza....
Sve reči na slovo dj