Skip to main content

đenjuška značenje

Šta znači đenjuška


đenjuška

latinica:

Definicija i značenje reči đenjuška (rus. dengoška od denvga) ruski bakarni novac od pola kopejke.

Reč đenjuška napisana unazad: akšujneđ

đenjuška se sastoji od 8 slova.

sta je đenjuška

Slično:
đenjuška ruski bakarni novac od pola kopejke....
đenerozo muz. plemenito, u plemenitom zanosu...
đeneral voj. v. general. ...
đene opet, i opet; đene-đene prilično, tako-tako. ...
đenaza molitva za umrlog kod muslimana; dženaza....
Sve reči na slovo dj