Skip to main content

đerđef značenje

Šta znači đerđef


đerđef

latinica:

Definicija i značenje reči đerđef (od turske reči: gergef od germek rastegnuti, potegnuti) drvena naprava, okvir okruglog ili četvrtastog oblika na koji se razapne platno po kome se veze.

Reč đerđef napisana unazad: feđređ

đerđef se sastoji od 6 slova.

sta je đerđef

Slično:
đerček doduše, zapravo, uistinu, zbilja....
đeriz kanalizacija...
đerz soko, mlad jastreb; kod nas: momak, naročito momak za žen...
đerđef drvena naprava, okvir okruglog ili četvrtastog oblika na k...
đerdek soba u kojoj mladenci provedu prvu bračnu noć; ložnica; pr...
đerdan grlo, guša, prednji deo vrata; nakit što ga žene nose o vr...
Sve reči na slovo dj