Skip to main content

đerđef značenje

šta znači đerđef

Na latinici: Definicija i značenje reči đerđef (tur. gergef od germek rastegnuti, potegnuti) drvena naprava, okvir okruglog ili četvrtastog oblika na koji se razapne platno po kome se veze.

Reč đerđef sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. гергеф од гермек растегнути, потегнути) дрвена направа, оквир округлог или четвртастог облика на који се разапне платно по коме се везе.


Sve reči na slovo d