Skip to main content

đerz značenje

šta znači đerz

Na latinici: Definicija i značenje reči đerz (pere. giirbuz odvažan, okretan, juna-čan) soko, mlad jastreb; kod nas: momak, naročito momak za ženidbu.

Reč đerz sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере. гиирбуз одважан, окретан, јуна-чан) соко, млад јастреб; код нас: момак, нарочито момак за женидбу.


Sve reči na slovo d