Skip to main content

đoja značenje

šta znači đoja

Na latinici: Definicija i značenje reči đoja (tur. guya, pere. guya) kobajagi, tobože

Reč đoja sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. гуyа, пере. гуyа) кобајаги, тобоже


Sve reči na slovo d